Laporan Keuangan Mei 2016

LAZIS SULTAN AGUNG

N E R A C A

25 MEI 2016

Keterangan Catatan No. 25 Mei 2016   25 April 2016
AKTIVA
ASET LANCAR
Kas dan Setara Kas 2c & 3       686.776.737,10       583.531.852,10
Piutang 2d & 4                          –                          –
Biaya Dibayar Dimuka 5                          –                          –
     Jumlah Aset Lancar    686.776.737,10    583.531.852,10
ASET TETAP
Kendaraan 6       136.598.000,00       136.598.000,00
Inventaris 7         43.022.900,00         43.022.900,00
Gedung Kantor 8           1.733.175,00           1.733.175,00
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap 9       (10.243.750,00)         (8.195.000,00)
     Jumlah Aset Tetap    171.110.325,00    173.159.075,00
JUMLAH AKTIVA    857.887.062,10    756.690.927,10
PASSIVA
HUTANG
Hutang Penyaluran Dana Zakat 2f                          –                          –
Hutang Penyaluran Dana Infak 2f                          –                          –
     Jumlah Hutang                          –                            –  
SALDO DANA
Saldo Dana Zakat 10       416.063.399,62       323.015.299,62
Saldo Dana Infak/Shadaqah 11       207.895.467,70       194.258.817,70
Saldo Dana Pengelola 12       233.928.194,78       239.416.809,78
     Jumlah Saldo Dana    857.887.062,10    756.690.927,10
JUMLAH PASSIVA    857.887.062,10    756.690.927,10

 

LAZIS SULTAN AGUNG

LAPORAN AKTIVITAS

25 MEI 2016

Uraian  Mei 2016    April 2016
DANA ZAKAT
Penerimaan Dana Zakat
Zakat Profesi    86.633.100,00    24.741.600,00
Zakat Maal
Zakat Perdagangan
Zakat Pendapatan & Jasa
Zakat Pertanian & Perkebunan
Zakat Fitrah
Zakat Dropping YBWSA    38.770.000,00    65.020.000,00
Total Penerimaan Dana Zakat  125.403.100,00    89.761.600,00
Pendayagunaan Dana Zakat
Pendayagunaan Dana Zakat – Fakir Miskin
PDZ – Fakir Miskin – Anak Asuh    15.200.000,00      9.520.000,00
PDZ – Fakir Miskin – Guru TPQ    13.000.000,00    20.100.000,00
PDZ – Fakir Miskin – Bantuan Pendidikan      4.125.000,00      3.075.000,00
Pendayagunaan Dana Zakat – Musafir (Ibnu Sabil)          30.000,00                     –
Pendayagunaan Dana Zakat – Gharimin                     –                     –
Pendayagunaan Dana Zakat – Mu’alaf                     –                     –
Pendayagunaan Dana Zakat – Fii Sabililah                     –                     –
Pendayagunaan Dana Zakat – Amilin                     –                     –
Total Pendayagunaan Zakat    32.355.000,00    32.695.000,00
Surplus (Defisit) Dana Zakat    93.048.100,00    57.066.600,00
Saldo Awal Dana Zakat  323.015.299,62  265.948.699,62
Saldo Akhir Dana Zakat  416.063.399,62  323.015.299,62

 

 LAZIS SULTAN AGUNG

LAPORAN AKTIVITAS

25 MEI 2016

Uraian  Mei 2016    April 2016
DANA INFAK/SHADAQAH
Penerimaan Dana Infak/Shadaqah
Infak/Shadaqah Terikat
Infak/Shadaqah Tidak Terikat    16.905.200,00        561.400,00
Infak/Shadaqah Sumbangan
Infak/Shadaqah Bencana Alam
Infak/Shadaqah Duka Dunia Islam      5.397.900,00
Infak/Shadaqah Dropping YBWSA      6.350.000,00    23.300.000,00
Total Penerimaan Dana Infak/Shadaqah    28.653.100,00    23.861.400,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Dakwah
PDIS – Pengajian Rijalul Masjid
           Abu Bakar Assegaf Kampus Unissula                     –        250.000,00
PDIS – Posyandu Lansia      1.538.200,00                     –
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – PKBM      8.080.350,00    11.001.000,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Jum’at Sehat                     –                     –
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Ekonomi                     –
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Duka Dunia Islam      5.397.900,00
Pendayagunaan Dana Infak/Shadaqah – Sumbangan                     –                     –
Total Pendayagunaan Infak/Shadaqah    15.016.450,00    11.251.000,00
Surplus (Defisit) Dana Infak/Shadaqah    13.636.650,00    12.610.400,00
Saldo Awal Dana Infak/Shadaqah  194.258.817,70  181.648.417,70
Saldo Akhir Dana Infak/Shadaqah  207.895.467,70  194.258.817,70

 

LAZIS SULTAN AGUNG

LAPORAN AKTIVITAS

25 MEI 2016

Uraian  Mei 2016    April 2016
DANA PENGELOLA
Penerimaan Dana Pengelola
Dropping YBWSA    12.399.500,00    12.449.500,00
Bagi Hasil Bank        589.357,00        889.151,00
Bantuan Pemerintah
Total Penerimaan Dana Dana Pengelola    12.988.857,00    13.338.651,00
Pendayagunaan Dana Pengelola
Pendayagunaan Administrasi & Umum      7.521.350,00      1.418.200,00
Gaji Karyawan      8.779.500,00      8.779.500,00
Pajak & Administrasi Bank        127.872,00        317.832,00
Penyusutan Aktiva      2.048.750,00      2.048.750,00
Total Pendayagunaan Dana Pengelola    18.477.472,00    12.564.282,00
Surplus (Defisit) Dana Pengelola    (5.488.615,00)        774.369,00
Saldo Awal Dana Pengelola  239.416.809,78  238.642.440,78
Saldo Akhir Dana Pengelola  233.928.194,78  239.416.809,78

 Silahkan donlot versi pdf link di bawah ini.

Laporan Keuangan Mei 2016

Created by Eko DP