Visi-Misi-Tujuan

Visi
Lembaga amil zakat yang amanah dan profesional dilandasi nilai-nilai Islam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian umat yang dirahmati Allah

Misi
Mewujudkan masyarakat berkasih sayang yang penuh ampunan Allah dan mengembangkan kehidupan sosial yang berkeadilan, bermartabat, dan mulia yang diridai Allah, melalui peran solutif dalam mendayagunakan zakat, infaq, dan shodaqah sesuai ketentuan syariah Islam secara amanah dan profesional

 

Tujuan
1) Mengentaskan kaum dhuafa dari belenggu kemiskinan menuju kemandirian
2) Menggugah kesadaran kaum agniya untuk peduli dan mencintai saudara mereka yang lebih lemah dan tak berdaya
3) Mengembangkan manfaat ZIS secara maksimal melalui program-program strategis sesuai visi dan misi lembaga