ZAKATMU CERDASKAN ANAK BANGSA

Zakat bukan hanya sekedar ibadah individual saja, namun dengan zakat yang kita tunaikan dapat membantu anak bangsa untuk mendapatkan pendidikan.

“Dengan zakat akan membantu pendidikan anak bangsa Indonesia”

Harta yang kita zakatin dapat digunakan untuk program-program pendidikan keluarga yang tidak mampu secara ekonomi.

“Pemberdayaan zakat untuk pendidikan akan menjadi salah satu solusi Mencerdaskan Anak Bangsa dan mengurangi angka putus sekolah di Indonesia.”

Lazis Sultan Agung sejak didirikan telah memberikan bantuan pendidikan untuk keluarga yang tidak mampu melalui program Beasiswa Generasi Khaira Ummah, Dari tingkat TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi. Ribuan keluarga telah terbantu berkat zakat anda.

Ayo zakatin Hartamu
Hanya 2,5% dari penghasilan yang kamu dapatkan, Harta akan menjadi berkah

Scroll to Top